halsa_medicin_sida


Vad gör att vi trivs på jobbet?


SIFO har gjort en undersökning där drygt 1000 svenskar fick svara på vilka kontorstjänster som är viktigast för trivseln och effektiviteten på jobbet. Två tredjedelar kryssade för friskvård som massage eller gym. Sedan kom ren och trivsamma arbetsmiljö samt fungerande service som stöd från reception och vaktmästeri. Det var även ingen större skillnad mellan grupperna som svarade men yngre anställda uppskatade friskvård på arbetsplatsen och gratis frukt mer än äldre. Gott kaffe var viktigare för män (25%) än kvinnor. Äldre uppskattade bra stöd från reception och kontorsservice mer vilket även kom högt bland tjänstemän.

Faktorer som SIFOS undersökning inte tittade på var arbetsmiljöfaktorer som inflytandet på arbetsplatsen, hög belastning som leder till flytande gräns mellan arbete och fritid, faktorer som i studier visat sig vara viktiga för trivseln enligt TCO.

Vad gör att vi trivs på jobbet?Vad gör att vi trivs på jobbet?Fredagen den 24:e maj   
» ANNONSER «