halsa_medicin_sida


Det lönar sig för företag att satsa på hälsa.


Studier på bland annat Karolinska Institutet visar att de åtgärder som minskar sjukskrivning gör att personalen även gör ett bättre jobb. Hälsosatsningar ger inte bara friskare personal utan ger stora besparingar, miljontals kronor per år i en stor organisation.

Det lönar sig för företag att satsa på hälsa., Samma åtgärder som minskar sjukfrånvaron ökar produktiviteten hos medarbetarna. Intäktsökningen kan vara upp till fem gånger högre än kostnadsbesparingen, vilket gör att hälsosatsningar är mer lönsamma än vad man tidigare trott. Detta stöds bland annat av en studie som Proformia Hälsa genomfört.
Det finns många sjuk/ohälstillstånd som har mycket större inverkan på prestationsförmågan än på sjukfrånvaron. Huvudvärk, allergi, magproblem, depression, övervikt, nack och ländryggsbesvär är, till skillnad från sjukfrånvaro, osynliga för arbetsgivaren och tas därmed inte med i beräkning av potentiella vinster när man gör en hälsosatsning.
Erland Colliander, läkare och VD för Proformia Hälsa AB, har genomfört flera studier inom hälsofrämjande satsningar som påvisat hälso- och produktivitetsvinster, bl a på logistikenheten på Karolinska Universitetssjukhuset. Resultaten förvånade honom.
– När vi började vår pilotstudie trodde jag inte att produktiviteten skulle visa sig så snabbt. Redan efter ett år kunde vi se att personalen mådde mycket bättre och blivit mer produktiv, säger Erland Colliander.
Innan undersökningen upplevde endast var femte deltagare en god hälsa. Efter ett år gör nästan hälften av gruppen det, samtidigt som produktiviteten har ökat med 3.2 %. Som orsak till förbättringen anges ändrat arbetssätt, bättre livsstil och förändrade faktorer i privatlivet.
Erland Colliander har räknat ut vad motsvarande produktivitetsförbättring skulle innebära för hela sjukhuset;
– Om sjukhusets alla 20 000 anställda ökar sin produktivitet med 3,2%, innebär det att resultatet förbättras med 400 miljoner kronor.
Referenser: I en svensk studie av ett stort antal förändringsprogram, delvis finansierat av Arbetslivsfonden, fann man att produktivitetseffekter var den upplevelsemässigt i särklass största effekten av hälsobefrämjande insatser. Produktivitetseffekterna översatt i kronor var cirka fem gånger större än förändringen av sjukfrånvarokostnaden. Johanson, U, 1999: The profitability of investments in work lifeoriented rehabilitation: A measurement of perceptions. Personnel Review, volume 26, issue 5, pp 395-415.
Arbetstid som förloras på grund av sjuknärvaro är i en rapport 7.5 gånger mer än förlorad tid på grund av sjukfrånvaro.Mattke S och medarbetare. Am J Man Care. 2007; 13: 211-217.
Sjuknärvaro svarar för 1.5 gånger så mycket förlorad arbetstid som sjukfrånvaro samtidigt är kostnaden högre eftersom sjuknärvaro är vanligare hos högre avlönade medarbetare.Stewart WF och medarbetare. J Occup Environ Med. 2003; 45: 1234-1246.

Regeringsrapport 2009: God arbetsmiljö
- en framgångsfaktor?

Samma åtgärder som minskar sjukfrånvaron ökar produktiviteten hos medarbetarna. Intäktsökningen kan vara upp till fem gånger högre än kostnadsbesparingen, vilket gör att hälsosatsningar är mer lönsamma än vad man tidigare trott. Detta stöds bland annat av en studie som Proformia Hälsa genomfört.

Det finns många sjuk/ohälstillstånd som har mycket större inverkan på prestationsförmågan än på sjukfrånvaron. Huvudvärk, allergi, magproblem, depression, övervikt, nack och ländryggsbesvär är, till skillnad från sjukfrånvaro, osynliga för arbetsgivaren och tas därmed inte med i beräkning av potentiella vinster när man gör en hälsosatsning.

Erland Colliander, läkare och VD för Proformia Hälsa AB, har genomfört flera studier inom hälsofrämjande satsningar som påvisat hälso- och produktivitetsvinster, bl a på logistikenheten på Karolinska Universitetssjukhuset. Resultaten förvånade honom.

– När vi började vår pilotstudie trodde jag inte att produktiviteten skulle visa sig så snabbt. Redan efter ett år kunde vi se att personalen mådde mycket bättre och blivit mer produktiv, säger Erland Colliander.

Innan undersökningen upplevde endast var femte deltagare en god hälsa. Efter ett år gör nästan hälften av gruppen det, samtidigt som produktiviteten har ökat med 3.2 %. Som orsak till förbättringen anges ändrat arbetssätt, bättre livsstil och förändrade faktorer i privatlivet.

Erland Colliander har räknat ut vad motsvarande produktivitetsförbättring skulle innebära för hela sjukhuset;

– Om sjukhusets alla 20 000 anställda ökar sin produktivitet med 3,2%, innebär det att resultatet förbättras med 400 miljoner kronor.

Referenser: I en svensk studie av ett stort antal förändringsprogram, delvis finansierat av Arbetslivsfonden, fann man att produktivitetseffekter var den upplevelsemässigt i särklass största effekten av hälsobefrämjande insatser. Produktivitetseffekterna översatt i kronor var cirka fem gånger större än förändringen av sjukfrånvarokostnaden.
Johanson, U, 1999: The profitability of investments in work lifeoriented rehabilitation: A measurement of perceptions. Personnel Review, volume 26, issue 5, pp 395-415.

Arbetstid som förloras på grund av sjuknärvaro är i en rapport 7.5 gånger mer än förlorad tid på grund av sjukfrånvaro.
Mattke S och medarbetare. Am J Man Care. 2007; 13: 211-217.

Sjuknärvaro svarar för 1.5 gånger så mycket förlorad arbetstid som sjukfrånvaro samtidigt är kostnaden högre eftersom sjuknärvaro är vanligare hos högre avlönade medarbetare.
Stewart WF och medarbetare. J Occup Environ Med. 2003; 45: 1234-1246.

Regeringsrapport 2009: God arbetsmiljö - en framgångsfaktor?

Fredagen den 24:e maj   
» ANNONSER «